Investerare

Fastigheter

Långsiktigt fokus på logistikfastigheter

Roc Properties arbetar utifrån tre kriterier. Fullt uthyrda logistikfastigheter anpassningsbara för framtidens behov, solida hyresgäster med långsiktig agenda samt de bästa lägena för hållbar och effektiv logistik. Med kriterierna uppfyllda säkerställer vi moderna logistikcenter för våra hyresgäster och värdeökning över tid för våra ägare.

Specialist på logistik

Vi fokuserar på logistikfastigheter och har ett långsiktigt ägarperspektiv.

Starka hyresgäster

Våra hyresgäster är starka och etablerade aktörer med höga krav.

Strategiska lägen

Fastigheterna ligger i logistiska nav med optimal logistisk infrastruktur.

Åhlens logistikcenter

Noggrant valda lägen och fastigheter med krav på hållbar och effektiv logistik.

Fastigheter

Roc properties i korthet Q1 2022

Total yta

73 689

kvm

Genomsnittlig hyrestid

12

år

Antal fastigheter

3

Grundat

2021

Förvaltat fastighetsvärde

ca 1,5 mdr SEK (Q1 2022)

investerare

Vi arbetar för en hållbar framtid där kvalitet och långsiktighet är viktiga värden.

Hållbarhet