Ort
Rosersberg, Stockholm
Hyresgäst
DHL AB
Tomtareal
55 492 m²
Yta
15 829 m²
Byggår
2008, om-och tillbyggd 2021
Certifiering
BREEAM In-Use, Very good*
* Pågående certifieringsprocess

Fastigheten ligger centralt i Rosersberg, vilket är norra Stockholms mest tillgängliga logistikområde. Tillbyggnationen år 2021 på 6 045 m² gjordes i syfte att hantera den kraftigt ökande hanteringen av E-handels försändelser, utöver den redan etablerade hanteringen av gods som traditionell terminal. Det nya taket dimensionerades för att kunna bära en solcellsanläggning, varför fastigheten kan kompletteras med en takmonterad solcellsanläggning på mellan 3 000–4 000 m² med en effekt på cirka 250 kW, vilket genererar 220 000 kWh/år.

No items found.