solpaneler på en logisitkfastighet

Hållbarhet

Hållbart i detaljer och helhet

På Roc Properties strävar vi efter att uppnå så hög hållbarhet som möjligt i de olika val och investeringar vi gör. Med långsiktigt ägande och hög kvalitet som kriterier för vår verksamhet har ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet ett självklart fokus.

Vi vet att bygg- och fastighetssektorn står för relativt höga inhemska utsläpp av växthusgaser räknat på en byggnads livscykel från byggnation över användning till rivning. Men det är också en bransch där vi arbetar med en mängd åtgärder för att minska vår nuvarande och framtida belastning – allt från klimatsmart produktion till energieffektivisering inom alla områden. För Roc Properties är det självklart att minska vårt klimatavtryck där vi har möjlighet.

Ett exempel från vår verksamhet är Åhléns logistikcenter i Rosersberg som är certifierad enligt det internationella miljöcertifieringssystemet BREEAM – ett system som hjälper oss som fastighetsägare att driva hållbara förbättringar. Vidare har båda fastigheterna solpaneler samt LED-belysning vilket sänker energiförbrukningen avsevärt. Närvarostyrd belysning och ökad robotisering minskar också behovet av belysning. Vi har även en grön bilaga till hyresavtalet med syftet att hyresvärd och hyresgäst samverkar för information och utbildning kring miljöarbetet.

Som för all verksamhet gäller det att kontinuerligt förbättra och förändra både i detaljerna och helheten för att optimera hållbarhetsarbetet. Det gör vi på Roc Properties.

del av solcellsanläggning
Åhléns logistikcenter i Rosersberg har FTX-ventilation vilket ger lägre energikostnader och ett bättre inomhusklimat.

```