2022-06-17

Roc Properties delas upp mellan ägarna

Ägarna av logistikfastighetsbolaget Roc Properties har beslutat att fördela bolagets innehav till ägarna och låta fastigheterna återgå till Bockasjö Holding och Frankenius Equity respektive Kilenkrysset.

Roc Properties inledde sin verksamhet 1 januari i år med målsättningen att inom 2-3 år nå en volym om 6-7 miljarder kronor, för att därefter genomföra en börsintroduktion. I rådande marknadsläge med snabbt stigande inflation, växande oro på räntemarknaden och allmän osäkerhet i omvärlden ser dock inte ägarna att man kommer att kunna fullfölja den planen.


Roc Properties äger idag tre fastigheter med en total yta om 73 689 kvadratmeter med hyresgästerna Apoteket, DHL Nordic AB och Åhlens. Bockasjö Holding och Frankenius Equity övertar de fastigheter som Apoteket och Åhlens förhyr. Kilenkrysset övertar fastigheten där DHL är hyresgäst.


Efter att fastigheterna sålts kommer Kilenkrysset att överta bolaget Roc Properties.


För mer information kontakta:

Joakim Hedin, styrelseordförande Roc Properties/Bockasjö Holding AB
Tel 070-521 53 00, e-post: joakim@bsgr.se

Jan Persson, VD Kilenkrysset AB
Tel 070-766 54 04, e-post: jan.persson@kilenkrysset.se

Karl Persson - Roc Proporties

Presskontakt

Karl Persson
karl@rocproperties.se0702 69 87 71